ASAMBLEA XERAL ORDINARIA

Convocase a tod@s os soci@s e veciñ@s o próximo domingo 20 de marzo,

ás 19:00 h. en primeira convocatoria, 19:30 en segunda, para tratar os seguintes puntos do orde do día:

1º – Lectura e aprobación se procede do acta da anterior asamblea

2º – Lectura e aprobación se procede do informe de Actividades

3º – Lectura e aprobación se procede do balance económico do 2021.

4º – Actividades a realizar durante o presente ano 2022.

5º – Rogos e preguntas.