Todas as actividades do Centro Social están suxeitas ás normas de seguridade e hixiene en relación co COVID-19. Para mais información sobre as nosas actividades, disponibilidade de aulas e propostas de actividades novas, chama ó 628889954.